Giao lưu Phùng Quang Điệp vs Đặng Hữu Trang

Giao lưu Phùng Quang Điệp vs Đặng Hữu Trang

11:36 - 25/11/2019

Hai kiện tướng Phùng Quang Điệp vs Đặng Hữu Trang

Diễn ra hai ván đi về 25 phút tích lũy 05s 

Trận đấu được tài trợ của anh em hâm mộ

Ghi hình tại CàFe Tùng K+ 80 phố Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội