Giới thiệu vài nét về CLB Cờ Tướng Phương Liệt

Giới thiệu vài nét về CLB Cờ Tướng Phương Liệt

 Giới thiệu về Câu Lạc Bộ Cờ Tướng Phương Liệt

  • Chính thức thành lập năm 2016 gồm các thành viên "cây nhà lá vườn"
  • Hiện nay đang có hơn 30 thành viên thường xuyên tham gia sinh hoạt tại CLB
  • Chủ nhật cuối cùng của tháng các thành viên sẽ tập luyện với nhau
  • Tham gia các giải phong trào trên địa bàn Hà Nội.
  • Có trụ sở đặt trên địa bàn phường Phương Liệt nên lấy tên đội là CLB Cờ Tướng Phương Liệt