Không quân tấn công mà đánh thắng

Không quân tấn công mà đánh thắng

02:15 - 21/09/2019

Quân hai bên chênh lệnh rất lớn. Bên Xanh Xe Pháo Mã Tốt còn đủ cả. Bên Đỏ không còn lấy một quân Tốt để tấn công. Liệu có thể sắp lại các quân trên để Đỏ thắng không?

Trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa, có một tích rằng Khổng Minh dùng kế "Thành không" (hay "Không thành kế"), chơi đàn trên cổng thành với vài người hầu, cửa mở toang, không hề có quân mà vẫn làm cho quân Tào Tháo hoảng sợ chạy toán loạn. Dù không có lấy một người lính, Khổng Minh vẫn bảo vệ được thành, đẩy lui được quân địch.

Bài đố vui đặt ra là liệu chúng ta có thể dựng lại tích đó trên bàn cờ được không? Hình bàn cờ bên cho thấy một sự chênh lệnh lực lượng đáng sợ. Bên Xanh còn đầy đủ toàn bộ Xe Pháo Mã Tốt Sĩ. Chỉ thiếu cặp Tượng. Tổng cộng đến 14 quân. Ngược lại, bên Đỏ chỉ còn bộ Sĩ Tượng giữ nhà, không còn lấy một quân Tốt để vượt sông (không còn quân tấn công). Trong điều kiện bình thường, tướng Xanh có thể nhởn nhơ rong chơi mà không sợ Đỏ đánh vào cung cấm - tệ lắm là hòa chứ không thể thua được.

Một tác giả đã xếp đặt được thế cờ này như hình dưới. Mời các bạn thưởng thức.

Dù không còn lấy một quân tấn công, bên Đỏ vẫn thắng (đi trước hay sau đều được)

Còn thế cờ nào nữa không?
Điểm mấu chốt của thế cờ là Đỏ thắng nhờ bên Xanh hết nước đi. Hết nước đi trong khi nó còn nhiều quân thì thật không dễ. Muốn vậy phải làm sao các quân Xanh cản trở và khóa lẫn nhau không nhúc nhích được. Bình thường Tướng Xanh có thể tự do đi lại trong cung. Muốn nó hết nước đi phải nhốt nó lại bằng chính các quân của nó rồi khóa chặt chúng lại - nhờ luật hai Tướng không được thấy mặt nhau. Ở đây bộ khóa là hai Sĩ một Mã - cái khóa cơ bản như bàn cờ dưới.

Một khi đã có khóa này rồi, chúng ta có thể thêm các quân Xanh khác sao cho chúng không thể hoạt động được hoặc sớm muộn cũng bị tiêu diệt. Ví dụ dưới đây

Đỏ đi trước thắng

Khi đã có thêm thế mới, bạn có thể dễ dàng chế biến tiếp để có thêm hàng loạt thế khác nhé. 

Mời các bạn sáng tạo thêm