Lịch thi đấu giai đoạn 2 GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CÁC CÂU LẠC BỘ TRANH CUP PHƯƠNG LIỆT 2020

Lịch thi đấu giai đoạn 2 GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CÁC CÂU LẠC BỘ TRANH CUP PHƯƠNG LIỆT 2020

11:58 - 02/06/2020

Lịch thi đấu giai đoạn 2
GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CÁC CÂU LẠC BỘ --- TRANH CUP PHƯƠNG LIỆT 2020
Các đội xem và chủ động bố trí đội hình thi đấu nhé

https://www.facebook.com/CotuongPhuongLiet/photos/pcb.3128223550611442/3128318963935234/?type=3&theater&ifg=

https://www.facebook.com/CotuongPhuongLiet/photos/pcb.3128223550611442/3128318957268568/?type=3&theater&ifg=1